Grundutbildning i Traditionell Kinesisk Örtmedicin

Nästa start : utbildning pågår. Ny kursstart ej fastställd.
Kursen hålls i Lund och vänder sig till akupunktörer med genomgången utbildning i TKM. Undervisning sker fem helger per termin under cirka 2,5 år. OBS! Denna kurs är inte en kurs i patentmedicin.

Kursinnehåll:
1. Materia Medica
En detaljerad genomgång av ca 240 örter vad gäller smak, egenskaper, viktigaste funktioner och indikationer samt dosering.
2. Formler
Kinesisk örtmedicins enorma kliniska erfarenhet finns samlad i ett antal recept eller örtkombinationer. Vi går igenom ca 140 recept och lär oss att anpassa dessa klassiska formler för att passa in på patientens aktuella tillstånd.
3. Sjukdomar
Vi lär oss att differentiera och behandla ca 50 olika sjukdomsmönster. Varje mönster diskuteras i detalj utifrån klinisk praktik.
4. Klinisk praktik
Patientfall förekommer under hela utbildningen. Eleverna får själva arbeta i apoteket. Möjlighet finns att ha med egna patienter för genomgång.

Utbildningen avslutas med en månads praktik på ett sjukhus i Beijing.

Lärare: Louis Womack
Louis Womack utövar kinesisk akupunktur och örtmedicin på sin klinik i Lund. Han har läst sin grundutbildning i örtmedicin för Michael McIntyre och bedrivit fortsatta studier i Kina och England.

Kostnad: 12 500 kr (inkl moms) per termin.
Begränsat antal platser.

Anmäl ditt intresse via e-mail: louis.womack@gmail.com

Grundutbildning i akupunktur och traditionell kinesisk medicin

Nästa start : augusti 2016
3-årig utbildning i traditionell kinesisk medicin och akupunktur. Undervisningen sker i Lund, fem helger per termin. Utbildningen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell kinesisk medicin.

Traditionell kinesisk medicin är en av världens absolut mest sofistikerade medicinska system och har en obruten historisk tradition som sträcker sig minst 2500 år tillbaka. Den är alltjämt i dagligt bruk och tillgodoser hälsobehoven hos mer än en fjärdedel av mänskligheten.
I väst förknippas kinesisk medicin oftast med akupunktur men den rymmer också många andra terapiformer såsom örtmedicin, qigong, tai chi, tuina massage och dietterapi. Dessa terapier utgår från en helhetssyn på människan i kosmos och en livsfilosofi där harmoni och balans är de viktigaste grundbegreppen.

Lärare: Louis Womack
Louis utövar kinesisk akupunktur och örtmedicin på sin klinik i Lund. Han har läst sin grundutbildning i kinesisk medicin och akupunktur i Kina och Sverige och sin utbildning i kinesisk örtmedicin i Danmark, England och Kina.

Kursinnehåll:
1. Grundläggande teori
YinYang, fem element, Vitala substanser, organlära (Zang Fu), meridiansystem
2. Diagnostik och differentiering
De grundläggande diagnostiska redskapen- bl a puls och tungdiagnostik. Symtom differentiering efter de åtta diagnostiska reglerna.
3. Akupunktur
tekniker, punkter, punktkombinationer
4. Behandling
de vanligaste symtom och sjukdomstillstånden, introduktion till andra terapiformer; kinesisk örtmedicin, tai chi, qi gong, dietterapi och klinisk praktik

obs: max 12 deltagare
inga förkunskaper krävs
möjlighet till gratis nattlogi på skolan

Anmäl ditt intresse via e-mail: louis.womack@gmail.com

 

 

Södra skolan för kinesisk medicin ligger i Lund och är direkt knuten till Louis Womacks klinik för akupunktur och kinesisk örtmedicin. Louis Womack är skolans huvudlärare.

Anmälningar och frågor, kontakta:
Södra skolan för kinesisk medicin
Dalbyvägen 5
224 60 Lund
telefon: 046-138863
e-mail: louis.womack@gmail.com

Uppdaterad oktober 2014